Informace pro občany


Soubor stáhnete kliknutím pravým tlačítkem myši na ikonu a volbou Uložit cíl jako ...Rozpočtová pravidla

Obec Blažejov provozuje tzv. Re-use centrum.

Re-use centrum je místo (velkoobjemová buňka), kam mohou občané přinášet nepotřebné věci, které může ještě někdo další využít.

Tyto věci se vracejí do oběhu, nestanou se odpadem a šetří naše životní prostředí.

Re-use centrum e přístupné po předchozí telefonické nebo osobní domluvě. Tel. 606 931 713; 728 864 238

https://www.trideniodpadu.cz/reuse

Soubor stáhnete kliknutím pravým tlačítkem myši na ikonu a volbou Uložit cíl jako ...Změna stávající obsluhy v oblasti poštovních služeb

Kontakt na poštu Partner Blažejov: +420 607 180 191

Obecní knihovna Blažejov - informační centrum obce

Obecní knihovna v Blažejově sídlí přímo v budově obecního úřadu (1. patro). Knihovnicí je paní Kukuczková, kontakt: knihblazejov@seznam.cz.

Knihovní fond obecní knihovny je pravidelně doplňován výměnnými soubory z Městské knihovny Jindřichův Hradec – regionální služby.

Návštěvníci knihovny mají k dispozici jeden počítač, který slouží k bezplatnému přístupu veřejnosti na internet i k on-line katalogu knihovny.

Obecní knihovna v Blažejově pravidelně spolupracuje s Regionálními službami Městské knihovny v Jindřichově Hradci. Cílem této spolupráce je postupnými kroky zlepšovat činnost informačního centra obce.


Výpůjční hodiny knihovny

Neděle:13:00 – 15:00 hodin
Středa:16:00 – 19:00 hodin

Knihovna své služby nabízí zdarma.


Soubor stáhnete kliknutím pravým tlačítkem myši na ikonu a volbou Uložit cíl jako ...Obecně závazná vyhláška obce Blažejov č.1/2021 MÍSTNÍ POPLATEK ZA OBECNÍ SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

Soubor stáhnete kliknutím pravým tlačítkem myši na ikonu a volbou Uložit cíl jako ...Obecně závazná vyhláška obce Blažejov č.2/2019 o místním poplatku ze psů

Soubor stáhnete kliknutím pravým tlačítkem myši na ikonu a volbou Uložit cíl jako ...Obecně závazná vyhláška obce Blažejov č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Blažejov

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI

Aktuální ceny na rok 2022

vodné: 46 Kč/m3 + 10 % DPH =50,60 Kč/m3
stočné: 33,82 Kč/m3 + 10 % DPH =37,20Kč/m3
odpady: 600 Kč/poplatník

ČEVAK

Váš provozovatel vodovodů a kanalizací


Hlášení poruch: 800 120 112

Infolinka: 844 844 870

Blažejov
Provozní středisko Jindřichův Hradec
Vedoucí střediska: Pavel Škarda

Zákaznické centrum
Severní 8/2264
České Budějovice
Obchodní kancelář
Jiráskovo předměstí 622/III.
Jindřichův Hradec

Po, St
Út, Čt
7:00 - 17:00
7:00 - 15:00
7:00 - 12:00
Po - Pá8:00 - 16:00
Obecní úřad Blažejov - netkatalog.czMěstské, obecní úřady - netkatalog.cz