Základní informace

(údaje roku 2004)


Obecná charakteristika

První písemná zpráva (rok) 1369
Nadmořská výška (m n.m.) 506
Katastrální plocha (ha) 1987
Počet katastrů 5
Počet územně technických jednotek 5


Druhy pozemků

Celková výměra pozemku (ha) 1986.7105
Orná půda (ha) 740.8738
Chmelnice (ha) 0.0000
Vinice (ha) 0.0000
Zahrady (ha) 21.0274
Ovocné sady (ha) 0.0000
Trvalé trávní porosty (ha) 272.8336
Zemědělská půda (ha) 1034.7348
Lesní půda (ha) 582.7687
Vodní plochy (ha) 205.2774
Zastavěné plochy (ha) 14.3855
Ostatní plochy (ha) 149.5441


Hospodářská činnost

Počet podnikatelských subjektů celkem 73
Zemědělství, lesnictví, rybolov - počet subjektů 10
Průmysl - počet podnikatelských subjektů 5
Stavebnictví - počet podnikatelských subjektů 9
Doprava a spoje - počet podnikatelských subjektů 1
Obchod, prodej a opravy motorových vozidel a spotřebního zboží a pohostinství - počet podnikatelských subjektů 26
Ostatní obchodní služby - počet podnikatelských subjektů 13
Veřejná správa, obrana, povinné sociální pojištění - počet subjektů 1
Školství a zdravotnictví - počet subjektů 0
Ostatní veřejné, sociální a osobní služby - počet subjektů 8
Státní organizace - počet subjektů 0
Akciové společnosti - počet subjektů 0
Obchodní společnosti - počet subjektů 4
Družstevní organizace - počet subjektů 1
Peněžní organizace - počet subjektů 0
Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů 54
Samostatně hospodařící rolníci - počet subjektů 3
Svobodná povolání - počet subjektů 4
Ostatní právní formy - počet subjektů 7


Kultura

Veřejná knihovna vč. poboček 1
Kulturní zařízení ostatní 1
Sakrální stavba 1
Hřbitov 1
Obecní úřad Blažejov - netkatalog.czMěstské, obecní úřady - netkatalog.cz